Historia

På 1600 talet var Ryasand bykrog
På 1700-1800 talet skol- och fattigstuga
På 1900 talet skogsgård med mindre djurhållning

Gårdsbutiken startade 1997 och har sedan dess bedrivit försäljning av
ägg, ved, honung och framför allt lamm- och fårskinn.

Vid dikesgrävning 1913 hittade bonden Ivar Svensson en unik stenyxa

från äldre stenåldern, förmodligen avsedd för jakt eller slakt.
Historiens vingslag gör sig påminda.
Fotot är hämtat från databasen Carlotta